Friday, October 28th, 2016

Zaman Gazetesi

Ekim 16, 2009 Editör  
Kategori Gazeteler

buraistanbul.com

Zaman gazetesi,  Zaman gazetesi iletişim bilgileri,  Zaman Gazetesi Künye, Zaman Gazetesi Haberleri.

Feza Gazetecilik A.? Adına İmtiyaz Sahibi: Ali Akbulut
Genel Yayın Müdürü: Ekrem Dumanl?

Danışman
Hamdullah Öztürk (h.ozturk@zaman.com.tr)

Ticari ??letmeler Genel Müdür Yrd.
Faruk Kard?ç (f.kardic@zaman.com.tr)

Sorumlu Md. ve Yayın Sahibinin Temsilcisi
Ali Odaba?? (a.odabasi@zaman.com.tr)

Reklam Grup Başkanı
Hakan Dikmen (h.dikmen@zaman.com.tr)

Reklam Grup Ba?kan Yardımcılar?
Yalç?n Ç?nar (y.cinar@zaman.com.tr)
?skender Yılmaz (i.yilmaz@zaman.com.tr)

Marka Pazarlama
Bülent Kele? (b.keles@zaman.com.tr)

Okur Editörü
Hasan Sutay (okureditoru@zaman.com.tr)

?NTERNET SERV?S?

Genel Yayın Editörü
Veysel Ayhan

Editör
Osman ?rida? (o.iridag@zaman.com.tr)

Editör Yardımcısı (sorumlu)
Kerim Gün (k.gun@zaman.com.tr)

İnternet Reklam
?lhan Özel (i.ozel@zaman.com.tr)
Tel.: 0.212 454 82 15

MÜ?TER? H?ZMETLER?

444 8 555

Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı
Mehmet Kam?? (m.kamis@zaman.com.tr)

Genel Yayın Editörleri
Ali Akku? (a.akkus@zaman.com.tr)
Mehmet Yılmaz (m.yilmaz@zaman.com.tr)

Görsel Yönetmen
Fevzi Yaz?c? (f.yazici@zaman.com.tr)

Haber Müdürü
Fatih U?ur (f.ugur@zaman.com.tr)

Ankara Yayın Temsilcisi
Mustafa Ünal (m.unal@zaman.com.tr)

ED?TÖRLER

1.Sayfa:

Musa Çakmak (m.cakmak@zaman.com.tr)
İsmail Kavak (i.kavak@zaman.com.tr)
Ahmet B?y?k (a.biyik@zaman.com.tr)
Hayri Be?er (h.beser@zaman.com.tr)

Ekonomi:

Turhan Bozkurt (t.bozkurt@zaman.com.tr)

Dış Haberler:

Celil Sa??r (c.sagir@zaman.com.tr)

Politika:

Salih Bozta? (s.boztas@zaman.com.tr)

?ç Haberler:

Hamit Karal? (h.karali@zaman.com.tr)

Spor:

Serkan Akcan (s.akcan@zaman.com.tr)

Kültür Sanat – Tv:

Ali Çolak (a.colak@zaman.com.tr)

Yorum:

Levent Kenez (yorum@zaman.com.tr)

Kadın-Aile:

Serhat ?eftali (s.seftali@zaman.com.tr)

Yurtd??? Bask?lar:

Mustafa Halilo?lu (m.haliloglu@zaman.com.tr)

Foto?raf:

Selahattin Sevi (s.sevi@zaman.com.tr)

Yurt Haberleri:

Selim Budak (s.budak@zaman.com.tr)

Gece Sorumlusu:

?brahim Karaye?en (i.karayegen@zaman.com.tr)

BÖLGE YAYIN TEMS?LCİLER?

Adana:

Bilal Ö?ütçü (b.ogutcu@zaman.com.tr)

Antalya:

Tuncer Çetinkaya (t.cetinkaya@zaman.com.tr)

Diyarbak?r:

Aziz ?stegün (a.istegun@zaman.com.tr)

Erzurum:

Esalettin Gül (e.gul@zaman.com.tr)

Gaziantep:

Nurullah Kaya (n.kaya@zaman.com.tr)

?zmir:

Vahit Yazgan (v.yazgan@zaman.com.tr)

Konya:

?irin Kabakc? (s.kabakci@zaman.com.tr)

Samsun:

Mükremin Albayrak (m.albayrak@zaman.com.tr)

YURT DI?I TEMS?LCİLİKLER

Amerika
M.?lhan Ek?i
Tel: 1 877 213 39 39

Avrupa
Mahmut Çebi
Tel: 00.49.69.300 34 240-246

Avustralya
Enes Cansever
Tel: 00 612 9649 6006

Azerbaycan
Süleyman Ünal
Tel: 00.99.412. 498 17 24

Bulgaristan
Kamil Demirkaya
Tel: 00359 – 28323111

Kazakistan
Ahmet Alyaz
Tel: 00.732 7 230 11 51

K?rg?zistan
Aydın Pazarc?
Tel: 00996 772 899 511 – 00996 772 57 15 00

Makedonya
Enver Çelik
Tel: 00 389 2 323 15 93

Romanya
Necdet Çelik
Tel: 00 40 21 211 21 31 – 32

Türkmenistan
Cemil Yıld?z
Tel: 00. 99 312 41 14 05

Adres: Zaman Gazetesi, 34194 Yenibosna, İSTANBUL Tel: 0212- 454 1 454 Faks: (0212) 454 14 67
İnternet Adresi: www.zaman.com.tr
Reklam: Tel: (0212) 454 82 47, Faks: (0212) 454 86 33 E-posta: h.dikmen@zaman.com.tr
ZAMAN, Basın Meslek ?lkeleri’ne uymaya söz vermi?ir.
Bask?: Feza Gazetecilik A.? Tesisleri

“Zaman Gazetesi” için 2 cevap

 1. veli diyor ki:

  s?z?n uzunyıllardır abonenizim ama gercekten cok duyars?zsınız bellemi?iniz bir ergenekon ba?ka bi?ey bilmiyosunuz hep haberlerde geride kal?yosunuz gecmi? haberleri malesef ancak s?z yaza biliyosunuz birazdaha ara?tırmac? olmanız gerekmezmi sizcede anadoluda ne oluyo haberinizbile yok oturup televizyondan duyduklarınız?m? yaz?yosunuz bende sizden daha iyi haber yazarım bundan emin olun ltf ha neden hala s?z?n geztenızi okuduguma gelin ce inanın me?buriyetten al?yorum okuyayımd?ye bazen elime al?yorum sonra k?z?p birdaha günlerce okumuyorum gercekten siz sondan birincisiniz benim gözümdeeeeeeee…..:((((((((((((((((((

 2. a.halit metin diyor ki:

  FETHULLAH GÜLEN HOCAEFEND? VE REFERANDUM SÜREC?
  Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin referandum süreci ile ilgili de?erlendirmelerini hem televizyondan hem de herkül org. Sitesinden takip ettim. Millet ve vatan sevgisi bir insanda ancak bu kadar yüce olabilir.12 Eylül ve di?er darbe dönemlerinin ülke ve millet adına ne kadar zarar verdi?ini tüm içtenli?i ile bir sosyolog gözüyle k?saca ele al?yor, ya?ananlar? ve kendi ya?ad?kların? duygulanarak bu güne yans?t?yor. Hiç kullan?lmayan ifadelere yer veriyor. Örne?in kuvvet geneti?inin karga?a ve adaletsizlik getirdi?inden, bir mant?ks?zlık mant???ndan bahsediyor. Referandumun bir siyasi partiye oy verme kadar basit bir ?ey olmad???nın altın? çizerek millettin gelece?i adına –yeterli olmamasına ra?men- fevkalade önemli bir faktör oldu?unu vurguluyor ve EVET denilmesi gerekti?ini aç?kça belirtiyor. Buna kar??lık “hay?r” demenin de temelinin bo? oldu?unu söylüyor.
  ?imdi dünya çap?nda tanınan, kendi adına kürsüler kurulan ve ara?tırmalar yap?lan, birçok kitab?nın birçok dile çevrildi?ini bildi?imiz ve neredeyse ülkemizin her beldesinden bir parça toprak parçasın? yanında bulundurup onlarla hasret gideren ülkesini,milletini dini ve dilini her ?eyden üstün tutan ve oldukça mütevaz? bir ya?am süren muhterem Hocaefendi’nin bu süreçte ön plana ç?kmas? son derece önemli ve anlaml? de?il midir?. Hocaefendi, her zaman milletini yüce tutmu? ve onun terakki etmesi için ömrünü harcam??tır. Herkes 30 -40 yıl önceki eserlerine, makalelerine, kasetlerine bile baksa onlarda milletinin huzuru, güveni ve ilerlemesinden ba?ka bir ?ey görmeyecektir. Örne?in 70’li yıllarda ya?anan genel karga?a ve bu karga?anın üstesinden nasıl gelinebilece?ini anlatan ve 1978’de yayınlanan “Sulh Çizgisi”ne ön söz olan “Birle?me Noktalar?” adl? yaz?nın (ke?ke bu yaz? Zaman gazetesinde yayınlansa) bugünle ne kadar ilgili oldu?u görülecektir.
  Ben böyle entelektüel bir ilim ve din adam?nın özellikle referandum süreci ile ilgili dü?ünce ve de?erlendirmelerinin sayg?n gazeteci, yazar, akademisyen hatta siyasetçilerce televizyon programlarında, radyolarda iyiden iyiye incelenmesi de?erlendirilmesi gerekti?ini dü?ünüyorum.
  A.HAL?T MET?N / KONYA

Bir Cevap Yazın